خودروی شما چنانچه از انواع ذکر شده است بدین معنی است که سرقت آن ساده تر است کافی است تا به صفحه خودروهای مکشوفه نگاهی بیندازید تا این مطلب به شما ثابت شود ،پس چکار میکنید:

1- دزد گیرهای الکترونیکی؟  باید بدانید غیر فعال کردن آنها برای سارقین چندان سخت نیست(در واقع ساده است) 

2-سوئیچ مخفی؟  سارقین به محل نصب آنها آگاهی دارند

3- قفل فرمان عصایی یا قفل پدال؟  به گواهی aouto express تنها ظرف 4 ثانیه، آنهم بی صر و صدا باز می شوند

4-immobilizer؟  خودروی شما ندارد و قابل نصب هم نیست چون باید با ECU هماهنگ باشد و بصورت کارخانه ای نصب شده باشد، ضمنا خودروهای دارای IMMOBILIZER هم قابل سرقتند(به آمار 206 ها،BMWها،BENZها و سایر خودروهای روز سرقتی در اینترنت  توجه کنید!)

پس

شما هیچ راهی به جز انتخاب STOPLOCK ULTIMA (فقط مدل ULTIMA) ندارید!!!