مژده

چنانچه در ایام دهه فجر قفلهای استاپ لاك را خریداری فرمایید به ازای هر قفل یك دستگاه كاهنده مصرف سوخت اصل (ساخت مالزی با تكنولوژی آمریكا) به صورت رایگان (اشانتیون) دریافت خواهید كرد

این دستگاهها اصل بوده (ساخت مالزی با تکنولوژی آمریکا) و کارایی آنها توسط خودروسازی پروتون تایید شده است. قیمت آنها در حالت فروش عادی 40000 تومان است پس عجله کنید