حتی اگر از خودروهای مدل بالا اسفاده می کنید رعایت این نکات بسیار مهم است  :

 

1- خودروی خود را حتی الامکان در پارکینگ پارک نمایید

2- در خیابان و بیرون از پارکینگ, خودروی خود را در مناطق پر رفت و آمد و پر نور(در شبها) پارک نمایید

3- مطمئن باشید که تمامی دربها قفل و شیشه ها بالا هستند

4- خودروی خود را به یک ابزار حفاظت مکانیکی مطمئن و مورد تایید مراکز تست(مانند قفل فرمان استاپ لاک) مجهزنمایید 

5- جهت چرخها را به سمت جدول بدهید

6- در صورتیکه خودروی شما دیفرانسیل جلوست آنرا به خودروی جلویی بچسبانید و بالعکس

7- پس از خاموش کردن خودرو فرمان را کمی بچرخانید تا قفل شود

8- شیشه ها را از داخل با برچسب دودی نمایید

9- وسایل گرانبها, کیف, ضبط و هر چیز گرانبها را دور از دید قرار دهید

10- چنانچه می توانید از قفل کاپوت استفاده نمایید

11- حتی برای چند ثانیه هم سوئیچ را بر روی خودروی خود ترك ننمایید