این موسسات كه غالبا مستقل و غیر انتفاعی و وابسته به پلیس و بیمه كشورها هستند علاوه بر تحقیق و پژوهش در زمینه ایمنی و حفاظت خودروها در زمینه گرید بندی و درجه بندی سطح ایمنی ابزار حفاظتی فعالیت می كنند.

نكته: ابزاری (قفل فرمان، دزدگیر و...)قابل اطمینان و اعتماد هستند كه از موسسات معتبر تست دارای تاییدیه باشند.

از معتبرترین این موسسات می توان به Thatcham، Sold Secure، TNO، و SCM Alarm اشاره نمود

 | Thatcham MIRRC
این موسسات دارای كارشناسانی بسیار خبره در زمینه باز نمودن ابزار حفاظتی هستند كه در تعامل با پلیس و بیمه كشورها از آخرین روشهای پیچیده و محرمانه سارقین مطلع  هستند. 

                   Sold Secure

نحوه دادن تاییدیه به ابزار حفاظتی در این موسسات بدین گونه است كه هر ابزاری كه بتواند 5 برابر زمان معمول سارقین جهت باز كردن آن وسیله، زیر حملات سنگین كاشناسان این موسسات دوام بیاورد تاییدیه این موسسات را دریافت خواهد كرد.
 
برخی از این موسسات در زمینه درجه بندی حفاظتی خودروها نیز فعالیت دارند مانند Thatcham انگلستان: www.thatcham.org