واقعیت اینست كه اثربخشی دزدگیرها بر اثر عوامل زیر واقعا كاهش یافته است:

1- آلارمهای اشتباه كه به علت حساسیت بالا و نصب نادرست سنسورها و یا صداها و عوامل محیطی بی خطر (پریدن گربه!) ایجاد می شوند حساسیت رانندگان را نسبت به صدای آلارم دزدگیرها بسیار كاهش داده است

2- دزدگیرهای موجود در بازار به راحتی از طریق روشهای بسیار ساده كه به دلایل حفاظتی نمی توان آنها را نام برد از كار می افتند

3- از آنجا كه سارقین در كمتر از 30 ثانیه قادر به ورود به داخل هر خودرویی در دنیا هستند سارق می تواند به راحتی  دزدگیرها را از مدار خارج نمایند

در كل تمامی سیتمهای امنیتی الكتریكی را سارقین امروزی بسیار راحتتر از سیستمهای مكانیكی غیر فعال می كنند. این یك حقیقت است كه قطع كردن یك سیم بسیار راحتتر از برش یك میله فولادی مقاوم است !