این نوع از مغزی ها که از آنها در قفل های استاپ لاک مدل پروفشنال به کار رفته است در رده ایمن ترین مغزیها به شمار می روند. این مغزیها که اولین بار توسط شرکت Abloy توسعه داده شدند  در مقابل هر گونه حملات مکانیکی, شیمیایی و دستکاری (Picking) مقاوم هستند.

 

در این قفلها از یكسری دیسكهای فولادی چرخان استفاده می شود و از پین و فنر استفاده نمی شود.

زمانی كه كلید درون مغزی قرار می گیرد و چرخانده می شود شیار دیسكها در یك ردیف قرار گرفته میله ایمنی آزاد و زبانه قفل حركت می كند. تكنولوژی این مغزیها آنقدر ایمن است كه حتی شركت سازنده نیز بدون كلید مربوطه و یا كد آن قادر به باز كردن یك قفل بسته شده نیست. این مغزیها نسلهای مختلفی دارند كه در قفل استاپ لاك پروفشنال آخرین نسل این مغزی به كار رفته است. جهت ایمن ماندن این قفلها شرکتهای سازنده آن دستگاه ساختن و كپی نمودن كلید آنها را به بازار ارائه نكرده اند از اینرو بدون داشتن كد آنها قابل كپی شدن نیستند.