سمند با گیربكس اتوماتیك به بازار می آید
مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو گفت: تا پایان پاییز سال جاری سمند با گیربك اتوماتیك تولید و به بازار عرضه خواهد شد.

 

تفسیر خبر: البته پر واضح است كه گیربكس اتوماتیك یك موتور پر قدرت می خواهد و موتورهای 1800 l3 و یا موتور tu5 و یا موتور ملی جوابگو نیست