معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی اعلام كرد آمار سرقت خودرو 40 درصد افزایش و آمار كشف سرقت 20 درصد كاهش داشته است : http://www.sanayenews.com/content/view/18052/76/

و این یعنی:

هم اكنون بیش از پیش به قفل فرمان STOPLOCK ULTIMA نیازمندید