من مطمئنم تا چند ماه دیگر این وبلاگ قویترین وبلاگ خودرویی ایران خواهد بود پس با بازدید ارسال نظرات خود این امر را تسریع دهید