چنانچه دارنده یکی از انواع خودروی 405،پرشیا یا سمند مدل 86 به قبل هستید حتما جهت تعویض قفلهای جانبی جلو و قفل صندوق به نمایندگیهای ایساکو مراجعه و درخواست نوع ضد سرقت آنها را بدهید.