چرا ایران خودرو با وجود بازار انحصاری و بسته (در رنج قیمتی محصولاتش) در آستانه ورشکستگی قرار گرفته است؟